Edició Europa

2024 número 4

Soc una qüestió d'identitat

Teatro

> Resiliència

La bellesa del diable: RIMBAUD PER SOBREVIURE

> Resiliència

L’obligació de renéixer

> Resiliència

LA VIDA RESILIENT

> Resiliència

Fahrenheit 451: RESILIÈNCIA D’UN REBEL

> Resiliència

El nen que va domar el vent: NECESSITAT, RESILIÈNCIA I HERMES

> Resiliència

45 cervells i un cor: L’HORROR TRANSFORMAT

> Resiliència

La bona sort: NARRAR PER A RECONSTRUIR

> Resiliència

Unorthodox: LA FORTALESA DE NO ABANDONAR-SE

> Resiliència

> Migració i Desarrelament

> Intolerància i Exclusió

> Joventut i Reparació

> Temps de Rituals