Edició Europa

2024 número 4

Soc una qüestió d'identitat

Teatre

Teatrocinema ex La Troppa

Viaje al centro de la tierra

És la travessia d’un investigador científic i el seu ajudant que somien a desxifrar els misteris que els seus antecessors li han plantejat —un diàleg entre generacions— sobre una de les aventures més apassionants: el coneixement. Buscant en el límit del que és real, comença l’exploració dels temors més grans i el reconeixement de l’essència de les pors.

Crear un món nou, a partir del que tenim, és la tasca o somni dels adolescents, i convida a conèixer en profunditat i extensió el nostre planeta, cultures i històries, malgrat que aquesta aventura provoqui molt de temor. Encara que els adults no siguin benvinguts en aquesta etapa, la seva funció és animar i fomentar aquests viatges a altres terres, en altres mons, EN EL MÓN INTERN DE CADA JOVE.

És la curiositat i la iniciativa les que estan en joc; és el gust pel repte i el creixement que comporta; és una forma d’abandonar la llar dels pares i trobar una llar en el món, en la societat. És l’aportació que els adults podem fer a les nostres noves generacions.

TEATROCINEMA EX LA TROPPA

Reposa dues de les seves millors estrenes: “Viaje al centro de la tierra” i “Gemelos”.

Teatrocinema, companyia dirigida per Juan Carlos Zagal i Laura Pizarro, actors titulats de l’escola de teatre UC, sorgeix el 2006 després de la dissolució de la innovadora companyia de La Troppa.

La Troppa es va caracteritzar per ser un equip integral de treball artesanal en l’ofici teatral, que va dur a terme muntatges molt creatius i reeixits com “Pinocchio” (1990), “Lobo” (1992), “Viaje al centro de la tierra” (1995) i la seva obra mestra “Gemelos” (1999), adaptació d’“El gran cuaderno”, d’Agota Kristof. El 2003, en un acord de coproducció amb la companyia francesa Le Volcán, estrenen “Jesús Betz”, d’alta qualitat artística.

Carolina Bórquez / Psicòloga de la Universitat de Xile. Formació de psicoanalista(e), de l’Associació Psicoanalítica Xilena. Membre del Centre de Fenòmens Socials CEF, col·laboradora del Centre Xile de Sexualitat Humana.

Feu un comentari

> Identitat

> Resiliència

> Migració i Desarrelament

> Intolerància i Exclusió

> Joventut i Reparació

> Temps de Rituals